Podnošenje prigovora

O B A V I J E S T

O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA

 

TEMELJEM ODREDBE ČLANKA 6. TOČKE 3. ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU („NARODNE NOVINE“ BR: 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), OMOGUĆUJE SE KORISNIKU USLUGE PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA U POSLOVNIM PROSTORIJAMA, TE

 

PUTEM POŠTE NA ADRESU: Gjure Deželića 80, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

 

ILI PUTEM E-MAIL-a: info@sailingeuropecharter.com

 

NA PISANI PRIGOVOR ODGOVORIT ĆEMO U PISANOM OBLIKU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ZAPRIMLJENOG PRIGOVORA.