Kultura

Chorvatské obyvatelstvo se usadilo na území dnešní republiky již v 7. století. Úděl Chorvatů na zdejším území byl však předurčen ještě než sem přišli: byla tudy vytyčena hranice mezi Západní a Východní římskou říší. V ranném středověku vedli početné obranné války. Obsadili nejvýchodnější oblast Západořímské říše a stali se tak proto navždy nejvysunutějšími a nejohroženějšími představiteli západní kultury vůči kultuře východní. V průběhu staletí stálo Chorvatsko vždy na rozhraní civilizací: v 9. století jeho územím procházela hranice mezi Franckou a Byzantskou řísí, v 11. století mezi katolickou a pravoslavnou církví, a od 15. do 19. století mezi křesťanským Západem a islámem. Od 9 do 12. století bylo Chorvatsko nezávislé a soběstačné knížectví a později království, o čemž svědčí mnoho písemných pramenů i četné historické památky. Nekonečné ozbrojené konflikty s Benátkami, Byzantskou říší a Turky přinutily Chorvaty k užším vazbám na rakouskou a maďarskou dynastii, což ale opět vyústilo v nové, větší či menší bitvy o územní svrchovanost a obnovení nezávislosti. Chorvatsko získalo plnou státní nezávislost v roce 1990.

Početná silná císařství a vlády, které vládly v nejrůznějších částech země po sobě zanechaly viditelné známky své přítomnosti - památky odlišných kulturních dědictví. Města na pobřeží jsou většinou antického nebo středověkého původu a každé si uchovalo vlastní osobitost a pečet, kterou na něm zanechalo určité období. Město Pula bylo významně poznamenáno římskou antikou. Výborně zachovalý amfiteátr, slavobrána Sergiovců a Augustův chrám, stejně jako monumentální palác římského císaře Diokleciána z 4. století ve Splitu (později přestavený na středověké město a dnes pod ochranou UNESCO), patří k nejvýznamějším památkám starověké kultury na chorvatském pobřeží.

Eufrasiova bazilika v Poreči náleží k nejkrásnějším památkám raně byzantského období (6. století). Mozaiky Eufrasiovy baziliky bývají přirovnávány k podobným v chrámu San Vitale v Ravenně; společně patří k nejvýznamnějším příkladům mozaikového umění v Evropě.
Komplex tří hlavních lodí baziliky je pokládán za celosvětově významnou historickou památku, což bylo deklarováno zařazením do seznamu světového kulturního dědictví pod záštitou UNESCO v roce 1997.

Románský sloh je charakteristický pro Krk, Rab a Trogir. Trogir patří k nejlépe dochovaným románsko-gotickým městům ve střední Evropě. Středověké historické jádro, obklopené zdmi, obsahuje dobře uchované hrady a věže spolu s početnými budovami a paláci z antiky, gotiky, renesance a baroka.
Nejdůležitější budovou v Trogiru je katedrála a její portál z roku 1240, dílo zednického mistra Radovana. Je to nejvýznamnější památka románského a gotického umění v Chorvatsku.

Renesance určila charakter Osoru, Pagu, Šibeniku, Hvaru, Korčuly a Dubrovníku. Dubrovnik, plánovitě vybudované město ze 13. století, obehnaný nejlépe zachovalými renesančními hradbami a věžemi, se stovkami vynikajících veřejných budov, kostelů, domů a paláců, je město tak osobité, že je v Evropě srovnatelné jen s Benátkami či Amsterodamem.
Všechny tyto budovy byly postaveny během existence nezávislé republiky Dubrovnik, která platila vysoké daně Tureckému impériu za účelem udržení své nezávislosti a vybudovala z bohatsví získaného z rozvinutého obchodu a rybolovu toto překrásné město. Dnes je celé město pod ochranou UNESCO.

Z výčtu uměleckých památek není možné vynechat velké množství originálně ztvárněných kaplí z doby starochorvatského království. Zejména zajímavé jsou osobité "pletencové" reliéfy anebo mimořádně zachovalé dřevěné dveře katedrály ve Splitu od mistra Buviny (ze 13. století) s výjevy z Kristova života.

Dnešní umění je protkané historickým, kulturním a stavitelským dědictvím. V letních měsících ožívá současné umění v historickém prostředí a paláce, atria a náměstí starých měst se mění v svérázná jeviště tradičních či mezinárodních festivalů: Dubrovnický letní festival, Filmový festival v Pule, Splitské léto, Hudební večery v Zadaru a Osoru, Dny chorvatského divadla atd...Někdy se zde sžívá klasická hudba s technem. I v těch nejmenších mořských lázních můžete narazit na tradiční hudbu se světově proslulými zpěváky, ale také na místní mladíky "Klapa" (dalmácká vokální tradice).