Jachtarske rady - Kultúra

Chorvátske obyvateľstvo sa usadilo na území dnešnej republiky už v 7. storočí. Osud Chorvátov na tunajšom území bol však predurčený ešte skôr, ako sem prišli: bola tu vytýčená hranica medzi Západorímskou a Východorímskou ríšou. V rannom stredoveku viedli početné obranné vojny. Obsadili najvýchodnejšiu oblasť Západorímskej ríše a stali sa tak navždy najvysunutejšími a najohrozenejšími predstaviteľmi západnej kultúry voči východnej kultúre. V priebehu storočí stálo Chorvátsko vždy na rozhraní civilizácií: v 9. storočí jeho územím prechádzala hranica medzi Franskou a Byzantskou ríšou, v 11. storočí medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou a od 15. do 19. storočia medzi kresťanským Západom a islamom. Od 9. do 12. storočia bolo Chorvátsko nezávislé a sebestačné kniežatstvo, neskôr kráľovstvo, o čom svedčí mnoho písomných prameňov i početné historické pamiatky. Nekonečné ozbrojené konflikty s Benátkami, Byzantskou ríšou a Turkami prinútili Chorvátov k užším väzbám na rakúsko-uhorskú monarchiu, čo ale opäť vyústilo v nové, väčšie či menšie bitky o územnú zvrchovanosť a obnovenie nezávislosti. Chorvátsko získalo plnú štátnu nezávislosť v roku 1990.

Početné silné cisárstva a vlády, ktoré vládli v najrôznejších častiach krajiny zanechali po sebe viditeľné znaky svojej prítomnosti - pamiatky odlišných kultúrnych dedičstiev. Mestá na pobreží sú väčšinou antického alebo stredovekého pôvodu a každé si uchovalo vlastnú osobitosť a pečať, ktorú na ňom zanechalo určité obdobie. Mesto Pula bolo významne poznamenané rímskou antikou. Výborne zachovaný amfiteáter, slávobrána Sergiovcov a Augustov chrám, rovnako ako monumentálny palác rímskeho cisára Diokleciána zo 4. storočia v Splite (neskôr prestavané na stredoveké mesto a dnes pod ochranou UNESCO), patria k najvýznamnejším pamiatkam starovekej kultúry na chorvátskom pobreží.

Eufraziova bazilika v Poreči patrí k najkrajším pamiatkam ranobyzantského obdobia (6. storočie). Mozaiky v Eufraziovej bazilike bývajú prirovnávané k mozaikám v chráme San Vitale v Ravenne; spoločne patria k najvýznamnejším príkladom mozaikového umenia v Európe.
Komplex troch hlavných lodí baziliky je pokladaný za celosvetovo významnú historickú pamiatku, čo bolo deklarované zaradením do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva pod záštitou UNESCO v roku 1997.

Románsky sloh je charakteristický pre Krk, Rab a Trogir. Trogir patrí k najlepšie zachovaným románsko-gotickým mestám v strednej Európe. Stredoveké historické jadro, obohnané múrmi, obsahuje dobre zachované hrady a veže spolu s početnými budovami a palácami z antiky, gotiky, renesancie a baroka.
Nejdôležitejšou budovou v Trogire je katedrála a jej portál z roku 1240, dielo murárskeho majstra Radovana. Je to najvýznamnejšia pamiatka románskeho a gotického umenia v Chorvátsku.

Renesancia určila charakter Osoru, Pagu, Šibeniku, Hvaru, Korčuly a Dubrovniku. Dubrovnik, plánovito vybudované mesto z 13. storočia, obohnaný najlepšie zachovanými renesančnými hradbami a vežami, so stovkami nádherných verejných budov, kostolov, domov a palácov, je mesto tak osobité, že je v Európe porovnateľné len s Benátkami či Amsterdamom.
Všetky tieto budovy boli postavené počas existencie nezávislej republiky Dubrovnik, ktorá platila vysoké dane Osmanskej ríši za účelom udržania svojej nezávislosti a vybudovala z bohatsva získaného z rozvinutého obchodu a rybolovu toto prekrásne mesto. Dnes je celé mesto pod ochranou UNESCO.

Zo zoznamu umeleckých pamiatok nie je možné vynechať veľké množstvo originálne stvárnených kaplniek z doby starochorvátskeho kráľovstva. Obzvlášť zaujímavé sú osobité "pletencové" reliéfy alebo mimoriadne zachované drevené dvere katedrály v Splite od majstra Buvinu (z 13. storočia) s výjavmi z Kristovho života.

Dnešné umenie je pretkané historickým, kultúrnym a staviteľským dedičstvom. V letných mesiacoch ožíva súčasné umenie v historickom prostredí a paláce, átria a námestia starých miest sa menia v svojrázne javiská tradičných či medzinárodných festivalov: Dubrovnícky letný festival, Filmový festival v Pule, Splitské leto, Hudobné večery v Zadare a Osore, Dni chorvátského divadla, atď... Niekedy sa tu spája klasická hudba s technom. Aj v tých najmenších morských kúpeľoch môžete naraziť na tradičnú hudbu so svetoznámymi spevákmi, ale takisto na miestnych mladíkov "Klapa" (dalmácka vokálna tradícia).