Projekt „WWW MORE I BRODOVI“

eu amblem

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

  • Kratki opis projekta

Tvrtka More i Brodovi d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava broj: P19_WWW_2018_0293 za provedbu projekta „WWW MORE I BRODOVI“, ref. oznake: KK.03.2.1.17.0353.

Vaučer je izdan u svrhu sufinanciranja ugovornog pružanja usluga usmjerenih na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Ugovorno pružanje usluge odnosi se na uslugu pružatelja eidoSfera, obrt za informatičku djelatnost i marketing, vl. Andrijana Sušić, a usluga koja će se sufinancirati sastoji se od aktivnosti: Unapređenje mrežnog rješenja tvrtke More i brodovi d.o.o.

  • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 04. veljače 2019. godine do 04. veljače 2020. godine.

  • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi) i očekivani rezultati
  1. Povećanje broja ulaganja poduzeća More i Brodovi d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja – provedbom projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća More i Brodovi d.o.o. u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 1 mrežno rješenje.
  2. Povećanje konkurentnosti poduzeća More i Brodovi d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje za minimalno 10% u drugoj godini nakon godine

završetka projekta.

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 152.525,00 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 141.525,00 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 99.067,50 HRK

 Za više informacija o projektu možete kontaktirati Sandru Pavičić Rogulj na: sandra.pavicic.rogulj@sailingeurope.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779