Adriatiska havet

Seafood

Adriatiska havet sträcker sig nordväst - sydöst, och omfattar området mellan Balkanhalvön och Appeninska halvön (783 km). Den genomsnittliga bredden på havet är 170 km. Den östra kusten som sträcker sig från Prevlaka i söder till udden Savudrija i väster, inklusive alla öar, skär och klippor längs med kusten, liksom skärgården Palagruza, tillhör Kroatien.

Vilken tid är det bäst att besöka Kroatien

Den bästa perioden att besöka den Kroatiska kusten är mellan april och oktober. Temperaturen under sommaren kan bli så hög som 38°C, medan havstemperaturen håller sig till behagliga 26°C under sommaren. Högsäsongen (juli och augusti) har mycket att erbjuda när det gäller nöjen, underhållning och spänning för gäster som törstar efter sådant, medan den varierande kroatiska kusten har många lugna och rofyllda platser för de gäster som vill vila upp sig långt från diskonas högljudda musik. I mars kommer vårsolen med inslag av regnskurar, medan den tidiga hösten (september och oktober) är ideal för människor som vill ha lugn och ro. Under lågsäsongen finns det ingen trängsel på stränderna, vädret håller sig stabilt och havstemperaturen är behaglig. Det är ett milt medelhavsklimat i området, där temperaturen aldrig kommer under 0°C, men vi rekommenderar ändå att du tar med varma kläder under vintersäsongen för vindarna kan vina kallt.

Hydrografisk fakta

Seafood

Djup

Den grundaste delen av det kroatiska adriatiska havet finns i Istrien där det maximala djupet ligger på 50 meter. Från Pula, sänker sig havsbottnen neråt och bildar en långsmal dal, som sträcker sig från Zirje mot Italien och kallas "Jabucka kotlina". Den djupaste delen ligger på ca. 240 meter. Från "Jabucka kotlina", stiger havsbottnen till Palagruza revet, där det största djupet ligger på 130 meter. Söderut sluttar havsbottnen brantare ner mot den södra adriatiska dalen, där det största djupet ligger på ca. 1300 meter.

Tidvatten

Tidvattnets rörelser är relativt små i Adriatiska havet. I den södra delen är skillnaden mellan ebb och flod ca. 40 cm, medan den i norr är ca. 1 m i Istrien och bukten Trieste. I vissa smalare kanaler och vikar, kan högvattnet stiga avsevärt när det blåser en stark nordöstlig vind ("Bura"). Detta fenomen är vanligt i de stora djupa bukterna i den södra delen av adriatiska havet. Tidvattnets rytm ändras beroende på månen. Vid full- och nymåne följer det en halvdagsrytm medan en heldagsrytm råder under resten av månaden. Skillnaden mellan ebb och flod är ganska orregelbunden.

Havsströmmar

Havsströmmar uppstår genom påverkan av vindar samt genom skillnader i tryck, temperatur och salthetsgrad. Strömmarna i Adriatiska havet är relativt små. Strömmarnas hastigheter är olika i olika områden och vid olika tidsperioder. Den genomsnittliga hastigheten är ca. 0,5 knop, men kan nå upp till 4 knop.

Salthetsgrad

Den genomsnittliga salthetsgraden i Adriatiska havet är 38,30 promille. I den norra delen är salthetsgraden något lägre än i söder på grund av floden Po.

Havstemperatur

Adriatiska havets yttemperatur varierar märkbart under året. Den genomsnittliga årstemperaturen ligger på 11°C. Under vintern är havsytan som kallast och ligger på ca. 7°C. På våren blir havet varmaren och temperaturen på ytan ökar till 18°C. Under sommaren blir havsytan så varm som 22 till 25°C, och temperaturen kan i den södra delen av Adriatiska havet och Istrien bli så hög som 27°C.

Vågor i Adriatiska havet

Vågor uppstår primärt på grund av vindarna. Ju längre de når, dvs. ju större yta vindarna berör, desto högre tycks vågorna bli. Deras styrka beror på kustens uppbyggnad och på hur den exponeras för vågorna. För det mesta är vågorna mellan 0,5 och 1,5 meter och överstiger sällan 5 meter.

Meterologisk fakta

Seafood

Klimat

Klimatet är av medelhavstyp, med milda, regniga vintrar och varma, torra somrar. Den genomsnittliga temperaturen varierar mellan 5°C och 10°C på vintern och mellan 26°C och 30°C på sommaren. Havstemperaturen ligger på ca. 12°C i februari och 25°C i augusti.

Vindar

De vanligaste vindarna vid Adriatiska havet är följande: "Bura" (bora - nordöstlig vind), "Maestral" (bris mot fastlandet), "Jugo" (sirocco - sydöstlig vind) och "Pulent" (stark västlig vind). Dessutom: "Libecco" (från sydväst), "Levantera" (från öst) och "Tramontana" (från norr). Vid stabilt högt lufttryck blåser vindarna ut från fastlandet under natten och från havet under dagen.

Information om vädret i den adriatiska regionen

Coastal radio stations broadcast information about weather as well as weather forecast for the following 24 hours on a daily basis in Croatian and English:

Radio Rijeka, VHF channel 24 (05,35h, 14,35h, 19,35h)

Radio Split, VHF channels 07, 21, 23, 81 (05,45h, 12,45h, 19,45h)

Radio Dubrovnik, VHF channels 07, 04 (B06,25h, 13,20h, 21,20h)

Ständiga väderprognoser på VHF - mottagare

Väderprognoser för den kroatiska kusten sänds på kroatiska, engelska, italienska och tyska var 10de minut och uppdateras kl. 07:00, 13:00 och 19:00 (lokaltid). De innehåller en överblick över det aktuella vädret, kort prognos för det kommande dygnet samt information om lufttrycket.

Sändningarna finns på följande kanaler:

VHF-kanal 73 för norra delen av Adriatiska havet / västra Istrien

VHF-kanal 69 för norra delen av Adriatiska havet / östra delen

VHF-kanal 67 för centrala delen av Adriatiska havet / östra delen

VHF-kanal 73 för södra delen av Adriatiska havet / östra delen