Basfakta

Seafood

Geografisk position: Kroatien sträcker sig fran de östra delarna av Alperna i nordväst till Pannoniens lagland och Donaus stränder i öster. Landets centrala delar täcks av bergskedjan Dinara och den södra delen gränsar till Adriatiska havet.

Yta: Fastlandet täcker 56 542 km2, och landets havsterritorium är 31 067 km2.

Befolkning: 4 437 460 invanare; majoriteten av befolkningen är kroater; minoritetsbefolkningar är serber, slovener, ungrare, bosnier, italienare, tjecker mfl.

Politiskt system: Kroatien är en parlamentarisk demokrati.

Officiellt sprak och skrift: kroatiska samt latinsk skrift.

Tidszon: Kroatien tillhör tidszonen GMT +1 timme. Zonen ändras till GMT +2 timmar fran sista lördagen i mars till sista söndagen i oktober.

Religion: Majoriteten av befolkningen är katoliker, därefter följer ortodoxa kristna, muslimer och protestanter.

Huvudstad: Zagreb (779 145 invanare) - landets ekonomiska, kulturella och akademiska centrum saväl som knutpunkt för transporter.

Kuststräcka: 5 835 km, varav 4 058 km utgörs av öar, klippor och skär.

Antal öar klippor och skär: 1 185; de största öarna är Krk och Cres; det finns 50 bebodda öar.

Högsta punkt: Dinara: 1 831 m över havet.

Klimat: Det finns tva klimatzoner i Kroatien; pa fastlandet överväger ett milt kontinentalt klimat, delvis ocksa ett bergsklimat. Längs med kusten rader ett behagligt medelhavsklimat, med ett högt antal soldagar - somrarna är torra och varma, vintrarna milda och fuktiga.
Medeltemperaturen pa fastlandet: januari 0 till 2°C, augusti 19 till 23°C; medeltemperaturen vid kusten: januari 6-11°C, augusti 21 till 27 °C; havstemperaturen ligger pa ca. 12°C pa vintern och 25°C pa sommaren.

Valuta: Kuna (1 Kuna = 100 Lipa).
Det finns följande myntvalörer: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 Lipa, samt 1, 2, 5 och 25 Kuna.
Sedelvalörer är 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 och 1,000 Kuna.
Andra valutor kan växlas pa banker, växlingskontor, postkontor, resebyraer, hotell och campingplatser.
De flesta bankerna har öppet fran kl. 7 till 19 pa vardagar samt till kl. 13 pa lördagar.

Kreditkort: De flesta hotell, restauranger, köpcentran och affärer accepterar kreditkort (American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa).

Den genomsnittliga kostnaden för en maltid (inkl. vin) för tva ligger pa: 40 €

Användbar information

Seafood

Elektricitet: Spänning pa stadsnätet - 220V, frekvens 50 Hz.

Vatten: Kranvattnet är drickbart i hela Kroatien.

Landsnummer: Landsnumret för Kroatien är +385.

Resedokument: Resepass eller andra internationellt erkända identifieringskort. Turister far stanna i Kroatien upp till tre manader.

För mer information: Diplomatiska representanter för republiken Kroatien utomlands, eller Republiken Kroatiens utrikesministerium (phone: +385 1 4569 952).

Tullbestämmelser: Tullreglerna i Kroatien är desamma som för de övriga länderna i den europeiska unionen. Främmande valutor kan fritt föras in och ut fran landet, hemvaluta upp till ett värde av 2045 €. Dyrare professionell och teknisk utrustning bör registreras vid gränsen. Vid medtagande av katt eller hund behövs ett internationellt certifikat fran en veterinär, som intygar att det gatt minst 15 dagar (och inte mer än 6 manader) sedan djuret senast vaccinerats mot rabies.

Skatteaterbäring för utländska medborgare: Turister som gör inköp i Kroatien (förutom drivmedel till motorfordon), för mer än 67 € per kvitto, kan begära skatteaterbäring av momsen. Vid köpet bör köparen begära ett PDV-P formulär, som fylls i och stämplas vid köptillfället. Vid utfärden fran Kroatien maste formuläret/kvittona verifieras av kroatiska tullverket. PDV aterbäring i Kuna kan fas restruktivt 6 manader tillbaka fran köpdatumet, antingen i samma butik som varorna inhandlats (där momsen dras av direkt), eller genom att skicka tillbaka de verifierade kvittona till butiken, tillsammans med kontonummer, dit pengarna ska sättas in. Vid detta fall betalas aterbäringen inom 15 dagar fran det att begäran kommit in.

Hälsovard: Sjukhus och läkarmottagningar finns i alla större städer; apotek och akutmottagningar i alla mindre städer och orter. Utländska turister betalar inget för läkarvard om hemlandet undertecknat den europeiska hälsokonventionen. Kostnaderna för läkarvard av personer fran länder som inte är med i hälsokonventionen betalas av vardtagaren enligt en prislista. För patienter vars liv är i fara finns det räddningshelikoptrar och sjöräddningsbatar.

Veterinärservice: Det finns ett nätverk av djursjukhus i Kroatien. Information: www.veterinarstvo.hr, e-mail: veterinarstvo@zg.tel.hr.

National holidays:

Januari: 1a Januari - Nyarsdagen
6te Januari - trettondagen
April: Pask, annandagpask
Maj: 1a Maj - Arbetardagen
Juni: Kristi Kropps och Blods Fest (flyttbar helgdag)
22a Juni - Motstandaredagen
25te Juni - Nationaldag
Augusti: 5te Augusti - Segerdag nationell tacksägelsedag
15de Augusti - Maria benadelsedag
Oktober: 8de Oktober - Frigörelsedagen
November: 1a November - Alla helgons dag
December: 25te och 26te December - Jul

Öppettider: Butiker och varuhus är öppna vardagar mellan kl.8 och 20, samt lördagar fran 8 till 14 eller 15. Ett mindre antal butiker stänger mellan lunch och kl.14. Manga butiker har även öppet pa söndagar, särskilt under sommaren, och ett fatal har öppet 24 timmar om dygnet (i större städer). Offentliga verk och inrättningar samt statliga företag har vanligtvis öppet mandag till fredag fran kl. 8 till 16.
Post och telefoni: Postkontoren är öppna fran kl. 7 till 19, samt lördagar till kl. 13. I de större städerna finns det postkontor som har öppet till kl. 22 under sommaren. Frimärken säljes pa postkontor och i kiosker.
Offentliga telefoner kan endast användas med telefonkort, som kan köpas pa postkontor, i kiosker, hotell och turistcenter.
Mobila telefonnät: Det finns tre GSM operatörer i Kroatien: VIPNET (anslutningsnummer 091), T-Mobile (anslutningsnummer 098 och 099) och Tele 2 (anslutningsnummer 095).
TV, radio och tidningar: Det finns 4 kroatiska TV kanaler: kanal 1 och 2 kanal HRT, Nova-TV och RTL. Den statliga radiostationen sänder nyheter pa främmande sprak (engelska och tyska) flera ganger om dagen under sommaren. Utländska utgavor av dagstidningar, veckotidningar och manadstidningar kan köpas vid tidningskioskerna "Vjesnik" och "Tisak".
Miljöskydd: Skyddet av mangfalden följer regulationerna som gäller inom EU. Vattenkvaliteten i Adriatiska havet är bra för badning och haller sig inom kraven som gäller inom EU. Vid olycksfall eller förorening av havet, kontakta det nationella centret för sjöräddning pa telefonnummer 9155 (gratis), vilket är anslutet till andra liknande internationella organisationer. Vid olycksfall som medför föroreningar i miljön pa fastlandet rapportera detta till det nationella informationscentret pa telefonnummer 01/4814 911. För mer information om miljön, ring: 01/6106 111.

Officiellt ministerium samt regeringen : Departementet för miljöskydd, fysisk planering och anläggning, telefonnummer: 0800 200 037.

Brandskydd: Se till att du gör allt för att undvika att en brand uppstar!
Släng aldrig brinnande eller brännbara föremal i naturen!
Om du ser en brand, var snäll och informera människorna i din omgivning; rapportera det direkt pa telefonnummer - 193; försök släcka elden tills brandkaren kommer pa ett sadant sätt att du inte riskerar ditt eget liv eller andras!
Observera skyltar som förbjuder eldning!
Se till att parkerade fordon inte star i vägen för utryckningsfordon!

Viktiga telefonnummer: Ambulans: 194
Brandkar: 193
Polis: 192
Nödhjälp vid vägarna (bärgningskar: 1987;

General information: 18981
Weather forecast and road conditions: 060 616 666
Road information and help: Kroatiska bilkaren, Croatian Automobile Club (HAK), phone number: 072 777 777, (Om du ringer fran nagot annat land än Kroatien eller använder mobiltelefon, ring +385 1 987)
Allmän information: 18981
Väderprognos och trafikinformation: 060 616 666
Väginformation och bärgningskar:

Radionyheter pa främmande sprak (under turistsäsongen): Pa kroatiska radions kanal 2, sänds i anslutning till kroatiska nyheterna trafikrapporter fran kroatiska bilkaren (HAK) pa engelska, tyska och italienska samt kustväderrapporter flera ganger per dag.
Förutom detta sänds nyhets- och trafikrapporter fran följande stationer: kroatiska radions kanal 2: bayerska radions kanal 3, österrikiska radions kanal 3, RAI Uno, brittiska Virgin radio samt tjeckisk radio. Information om havsvädret sänds pa engelska och kroatiska under hela dagen.