Slnko

Tým, ktorí hladajú teplo, ponúka jadranské pobrežie hojnost slnecných lúcov. S neobvyklými 2600 hodinami rocného slnecného svitu, je Jadran jedným z najslnecnejších miest v Stredomorí. Množstvo zátok a skál výborných pre slnenie a kúpanie, husté píniové háje a neustály vánok zaistujú osvieženie a tien v rozpalujúcej horúcave.

Seafood

Slnko je zdrojom života a energie, jeho terapeutický úcinok a vplyv na náladu urobí Vaše prázdniny ešte krajšími, carovnejšími a pikantnejšími. V miernych dávkach budete nasávat to najlepšie, co môže slnko ponúknut, ale nezabudnite si opalovací krém, klobúk a slnecné okuliare.

Ak sa nachádzate v blízkosti ostrova Vis pocas slnecného dna, musíte vidiet fenomén Jadranu, ktorý existuje vdaka hre svetiel. Slnecné lúce prenikajú cez vstupy do jaskýn a premenené morskými vlnami spolocne s vodou vytvárajú magickú, jedinecnú blankytnú a smaragdovú žiaru. Krása hlbok Modrej a Zelenej Jaskyne je urcená iba skúseným, pretože každému vyrazí dych. Odblesky slnka vo vlnách, oslnujúce biele skaly, slnkom zatopené ostrovy, cervené strechy a dediny, v ktorých akoby sa cas pocas rozpáleného popoludnia ani nepohol...Budete mat skutocne perfektný letný den strávený plavbou v slnku a modru, v objatí vln a mora.

Budete pozorovat východy a západy slnka, zakaždým s rovnakým zanietením, ktoré budú nezabudnutelné vdaka svojej neopakovatelnosti. Plavba za súmraku je momentom vnášajúcim pokoj do duše i tela a slnkom nasiaknuté dalmácke víno rozpaluje vášne. Úchvatný západ slnka, pozorovaný z mora, je znamením milencom, zatialco pozorní pozorovatelia sledujú zmeny západnej casti oblohy, aby vytušili charakter nadchádzajúceho pocasia. Jasná obloha s pár oblácikmi znamená dobré, stabilné pocasie. Farby západu slnka sú jasné a mraky dotýkajúce sa horizontu sú žlté. Ak sa slnko pred západom odieva do purpurova spolocne s jasnou oblohou a velkými tmavými mrakmi, tak dáva znamenie pre zlepšenie pocasia. Tmavý a roztrhaný západ slnka s kopami oblakov, v ktorých je slnko usadené ako vo vreci, oznamuje zhoršujúce sa pocasie. Halo-efekt, ciže lom svetla okolo kryštalizujúcej sa vlhkosti v oblakoch je príznakom zhoršenia. Dúha stvorená lámaním a odrazmi slnecných lúcov v kvapôckách vody je predzvestou zlého pocasia a dažda, ale tiež zlepšením po daždi. Dúha v západnej casti oblohy, (objavuje sa iba popoludní alebo vecer), znamená koniec daždov a predpovedá príjemný, slnecný den pre plavbu.

Ostrov Priemerný rocný slnecný svit (v hodinách)
Rab 2417
Lošinj 2606
Pag 2268
Vir 2450
Zlarin 2700
Hvar 2718
Korčula 2700
Šipan 2580

More

Jadranské more, so svojimi 1185 ostrovmi, ostrovcekmi a útesmi a nespocítatelnými nádhernými zátokami, je skvelou ponukou i oblúbeným cielom milovníkov prírody a nadšencov pre plavbu. Najcistejšie a najpriehladnejšie more v Európe, s priemernou hlbkou 173 metrov, ukrýva vo svojich vodách bohatý svet podmorského života rastlín, a tiež vraky lodí, predmety a zvyšky budov z doby starých Grékov a Rimanov.

Seafood

Od severozápadu k juhovýchodu, medzi Apeninským a Balkánskym polostrovom, Jadran poskytuje - vdaka svojej miernej stredomorskej klíme - bohatstvo vôní, sviežu zelenú vegetáciu a krištálovo cisté, modré more. Po celé veky more vzbudzovalo obdiv, vášen a úctu. Je miestom každodenného života rybárov, práce námorníkov, inšpiráciou pre umelcov a dobrodružstvom pre návštevníkov. Kúpanie, opalovanie, potápanie a plavba sú potešením, ktoré tu môžete vychutnat. Jedinecná krása tohto mora vždy pritahovala a spájala ludí zo vzdialených a rozdielnych kútov sveta.

Skupina prominentných námorníkov dopisujúcich do amerického žurnálu 'World of Cruising' považuje chorvátske súostrovie, po karibských ostrovoch, za najkrajšiu oblast pre plavbu na svete. Skutocne, mnohé casti Jadranu sú chránené ako národné parky a prírodné rezervácie. S príjemným vetrom v plachtách budete obdivovat najzaujímavejšie casti tohto královstva prírodných nádher.

Jadranské more je rozdelené na severnú a južnú cast. Rozdiely nie sú velké, ale významné pre navigáciu. Môžete si urcit presný smer cesty, to znamená, že námorné prianie je dopredu splnené.

V severnom Jadrane sú vzdialenosti medzi ostrovmi rovnako malé ako medzi nimi a pevninou. Je tu možnost ukryt sa pred akýmkolvek pocasím a najbežnejším z letných vetrov ("Maestral"), ktorý je tu mierny. V južnej Dalmácii trvá dlhšie doplavit sa k inému ostrovu, prístavu alebo útocisku. Maestral je silnejší a more menej pokojné.

Takisto tu nájdete mnoho kontrastov krajiny a farieb. Farby a vône južnej casti pobrežia sú intenzívnejšie a pohlady na ostrovy atraktívnejšie a nápadnejšie. Ludia, kultúra a duša oblasti sú tiež viac prekvapujúce, tak ako mestá, svojím silnejším ovplyvnením antikou a renesanciou. A nakoniec i pobrežné vody sú rozdielne vdaka svojej väcšej búrlivosti.

Uprednostnujete spolocenský život alebo skôr mierne a opustené prostredie? Drsnejšie severné ostrovy ponúkajú nezabudnutelnú spolocnost a zábavu, vzdialené ostrovy juhu zase nedotknutú prírodu a potešenie z ticha.

Ak sa už vyberiete navštívit ktorúkolvek cast Jadranu, Vaša lod vždy nájde bezpecné útocisko v prístavoch, rovnako ako v odlúcených prirodzených zátokách, pri ostrovoch ci pri mólach zachovalých dávnych skál.

Jadran v císlach:

DLŽKA 783 km
ŠÍRKA (priemerná) 248,3 km
HLBKA (priemerná) 173 m
POVRCH 148 595 km2
OBSAH 34 977 km3
CELKOVÁ DLŽKA POBREŽIA VRÁTANE OSTROVOV 5835 km
ZEM 1777 km
OSTROVY 4058 km
SALINITA (priemerná) 38.30 per mill.
RÝCHLOST VETRA NA MORI (odhad) 0,5 knots
VÝŠKA VLN (priemerná) 0,5 - 1,5 m
PRIEMERNÁ ROCNÁ TEPLOTA (odhad) 11°C
PRIEMERNÁ LETNÁ TEPLOTA 25°C - 27°C